Privacybeleid

Voor Viafix is jouw privacy een speerpunt. Daarom behandelt Viafix jouw persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig en uitereraard altijd in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In dit document is het Privacybeleid van Viafix vervat. We raden aan dat je dit Privacybeleid doorneemt. De woorden met hoofdletters worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden, die beschikbaar zijn via https://www.viafix.com/gebruiksvoorwaarden.

 

1. Wie is Viafix?

Viafix is een dienst van Viafix Nederland B.V. (hierna aangeduid als: ‘Viafix’), een besloten vennootschap die is ingeschreven op grond van Nederlandse wetgeving, officieel gezeteld op het adres Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag, Nederland, en actief via de website www.viafix.com.

Je kunt de mobiele applicatie van Viafix gebruiken om deel te nemen aan winacties, producten en/of diensten te bestellen en om jouw mening te toetsen aan die van anderen. Via de applicatie van Viafix kun je zoeken door de barcode in een advertentie of op een product te scannen, of door een geadverteerd codewoord of een productnaam handmatig in te voeren. Als je dat doet, krijg je aanbiedingen en informatie te zien van een aanbieder die onze applicatie gebruikt. Je kunt alle producten of aanbiedingen direct bij deze aanbieder opvragen, dus je gaat nooit een overeenkomst aan met Viafix zelf.

De manier waarop jouw persoonlijke gegevens door Viafix worden gebruikt, is gemeld aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Viafix?

Persoonlijke gegevens

Voordat je kunt deelnemen aan een winactie, een enquête kunt insturen of een product of dienst aanvragen, kan een aanbieder die onze applicatie gebruikt, je vragen om persoonlijke gegevens in te voeren. Deze informatie wordt verwerkt door de betreffende aanbieder om jouw aanvraag te plaatsen, je order te verwerken en/of om jou persoonlijke aanbiedingen te kunnen sturen. Wij sturen aan onze partners uitsluitend de minimale informatie die zij nodig hebben en alle aan onze partners verzonden persoonlijke gegevens worden eerst aan jou ter goedkeuring voorgelegd. In alle gevallen dien je jouw e-mailadres in te voeren. Jouw e-mailadres is nodig om informatie over je inzending of aanvraag te verstrekken. Daarnaast staat het aanbieders vrij om jou eventueel te vragen om opgaaf van aanvullende persoonlijke gegevens zoals:

Geslacht;

Naam;

Telefoonnummer;

(Aflever)adres en woonplaats;

Postcode;

Geboortedatum;

Betalingsgegevens zoals bankrekeningnummer;

Persoonlijke voorkeuren.

Viafix verwerkt bovenstaande persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om deze door te geven aan de door jou gekozen aanbieders. Zij verwerken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Aangezien Viafix de (wijze van) gegevensverwerking door aanbieders niet bewaakt of aanstuurt, adviseren we je om het privacybeleid van aanbieders te controleren voordat je jouw persoonlijke gegevens doorgeeft via de mobiele applicatie van Viafix. Viafix garandeert niet dat de aanbieders jouw persoonlijke gegevens behandelen conform van toepassing zijnde wet- en regelgeving, hoewel we hen uitdrukkelijk instrueren om dat te doen.

 

Serviceverzoeken

Viafix zorgt voor opslag en verwerking van alle door jou aan Viafix doorgegeven serviceverzoeken. Met het oog op permanente verbetering van onze diensten houden we een serviceadministratie bij en gebruiken we (de uitkomst van) eerdere serviceverslagen. Voor zover die serviceverslagen persoonlijke gegevens bevatten, bijvoorbeeld jouw e-mailadres, wordt bedoelde informatie uitsluitend gebruikt om contact met jou te houden over de afhandeling van het serviceverzoek. Viafix kan derden opdragen om dergelijke serviceverzoeken af te handelen; deze derden zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van jouw persoonlijke gegevens.

 

Gegevensopslag

Viafix bewaart jouw persoonlijke informatie niet langer in haar systemen dan nodig is om een goede verwerking van jouw aanvraag of vraag te waarborgen. Nadat het overdrachtproces aan een aanbieder is afgewikkeld, verwijdert Viafix jouw persoonlijke informatie. Na dat moment bewaart Viafix dus geen informatie meer over jou. Jouw Viafix-account kan niet worden gehackt, aangezien het niet bestaat.

Anderzijds wil jij je persoonlijke gegevens misschien opslaan in de mobiele applicatie van Viafix. Als je daarvoor kiest, worden jouw persoonlijke gegevens alleen op je lokale apparaat opgeslagen en deze informatie wordt uitsluitend door Viafix gebruikt om automatisch een formulier in te vullen als je wilt deelnemen aan een enquête of winactie, of een product of dienst wilt bestellen.

Je kunt jouw persoonlijke gegevens altijd wissen in de applicatie. Nadat je onze applicatie uit je apparaat hebt verwijderd, worden jouw persoonlijke gegevens automatisch gewist.

 

Link naar sociale media

Tijdens het gebruik van de applicatie kun je er voor kiezen om jouw ervaring met Viafix te delen met jouw Facebook-, Twitter-, WhatsApp- of Google-relaties.

Voor het gebruik van diensten zoals Facebook, Twitter en Google ben je gebonden door de gebruiksvoorwaarden voor deze diensten. Viafix kan die diensten niet beïnvloeden en kan dan ook niet garanderen dat deze sociale-mediadiensten jouw persoonlijke gegevens conform wetgeving gebruiken.

 

Automatisch gegenereerde gegevens

Viafix heeft bepaalde informatie nodig om haar dienst optimaal te laten verlopen (bijvoorbeeld om aanbiedingen, enquêtes en winacties correct weer te geven en om Viafix veilig te houden). Daarom verzamelt Viafix automatisch de gegevens die worden gegenereerd rondom jouw gebruik van de Dienst.

Deze informatie kan bestaan uit het unieke nummer van jouw apparaat (waarmee het apparaat kan worden herkend), fabricaat en type van jouw mobieltje, IMEI-nummer, de pagina’s die jij op Viafix bezoekt en ‘cookies’.

Voor zover Viafix deze informatie gebruikt, worden de gegevens altijd geanonimiseerd.

 

3. Cookies

Bij gebruik van Viafix kunnen er verschillende cookies in je apparaat worden opgeslagen, waartoe Viafix later toegang heeft. Cookies zijn kleine stukjes informatie (in the vorm van tekst) die een server naar het apparaat stuurt, waar ze worden bewaard. Cookies van Viafix kunnen geen schade toebrengen aan jouw apparaat of de daarin opgeslagen bestanden.

Als je Viafix gebruikt, worden er cookies van Viafix in jouw apparaat bewaard. Cookies van Viafix worden door of voor Viafix gemaakt en worden door Viafix opgeslagen op jouw apparaat; alleen Viafix heeft toegang tot deze cookies. Dergelijke cookies worden door Viafix gebruikt, bijvoorbeeld om jouw voorkeuren te onthouden en om jouw gebruikerservaring met Viafix te verbeteren.

 

4. Voor welke doelen gebruikt Viafix informatie over jou?

Viafix kan jouw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

om je in staat te stellen om gebruikt te maken van de winacties, enquêtes en aanbiedingen van de aanbieders van jouw keuze;

om je te informeren als een partner van Viafix jouw bestelling of deelneming niet oppikt;

om met jou te communiceren over Viafix en haar aanbiedingen;

voor beschermingsdoeleinden en om anonieme statistische gegevens te genereren.

Viafix kan jou van tijd tot een e-mail sturen over haar eigen acties en aanbiedingen, nadat jij eerst toestemming hebt verleend voor de verzending van dergelijke e-mails.

Viafix levert geen persoonlijke gegevens van jou aan aanbieders, tenzij jij per keer uitdrukkelijk toestemming verleent voor verstrekking van bepaalde informatie aan een specifieke aanbieder. Viafix bewaart jouw persoonlijke informatie niet en kan in feite dus geen informatie verstrekken, tenzij jij deze eerst – met jouw toestemming – hebt gestuurd. Aangezien Viafix jouw persoonlijke gegevens een week nadat de aanbieder jouw gegevens heeft ontvangen, verwijdert, kunnen jouw persoonlijke gegevens na die periode nooit door Viafix worden doorgegeven aan welke partij dan ook.

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de derden die jouw persoonlijke gegevens ontvangen, om die informatie te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Viafix verstrekt jouw persoonlijke gegevens aan derden indien zij daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetgeving, jurisprudentie en/of regelgeving, of indien Viafix dit nodig acht om haar eigen rechten te verdedigen.

Viafix geeft jou gegevens niet door aan een derde, tenzij een dergelijke partij onderdeel uitmaakt van de Viafix-groep en de overdracht noodzakelijk is voor de dienstverlening. Alle entiteiten van de Viafix-groep gebruiken jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

5. Hoe beschermt Viafix jouw persoonlijke informatie?

Viafix bewaart jouw persoonlijke gegevens niet permanent op een externe computer of server. Voor zover Viafix jouw persoonlijke gegevens bewaart, gebeurt dat op je eigen apparaat. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je gegevens zorgvuldig te behandelen en om passende veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals een effectief wachtwoord op je apparaat.

 

6. Je gegevens inzien, aanpassen en wissen

Je kunt je persoonlijke gegevens op elk moment inzien, aanpassen en/of wissen door te gaan naar de tab ‘instellingen’ in de applicatie van Viafix. Alle gegevens worden uit je apparaat verwijderd als je de applicatie wist. Als je gebruik hebt gemaakt van een aanbieder die onze applicatie met jouw persoonlijke gegevens gebruikt, bijvoorbeeld vanwege invulling van een enquête, aankoop van een product of dienst, of deelneming aan een winactie, kun je contact opnemen met deze aanbieder ten aanzien van het verwijderen, aanpassen of inzien van jouw persoonlijke gegevens waarover de betreffende aanbieder beschikt. Viafix draagt geen verantwoordelijkheid voor het beleid dat de aanbieder in dit opzicht voert.

Viafix bewaart jouw gegevens uitsluitend op haar servers om het afsluiten van een overeenkomst te faciliteren tussen jou en een aanbieder die gebruik maakt van Viafix. Nadat de aanbieder jouw persoonlijke gegevens heeft opgehaald, verwijdert Viafix deze informatie binnen 7 dagen van haar servers. Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie.

 

7. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Het is mogelijk dat het Privacybeleid in de toekomst wordt aangepast. Dat zou dan worden vermeld in de applicatie van Viafix en/of via een e-mail aan jou, dus het is aan te bevelen om deze pagina regelmatig te bekijken.

 

8. Vragen?

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via service@viafix.com